Monitoring knih - Rok 2008
Název Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti - I. díl (A-M)
Autor Petr Mašek
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Argo | 978-80-257-0027-3
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | 170 mm (š) x 240 mm (v)
Počet stran 673
Poznámka .
Kategorie šlechtická genealogie, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

První část dlouho avízovaného titulu o šlechtických rodech usazených na našem území od roku 1621 z pera významného autora, který se problematice šlechty věnuje již dlouhý čas a je autorem například známého titulu "Modrá krev".
Publikace má encyklopedický charakter a obsahuje přes 10 000 hesel a zmiňuje více než 23 800 šlechtických predikátů. Zahrnuje rody žijící v hranicích dnešní České republiky a Bílska do konce rakousko-uherské monarchie a také rody žijící na území celého Slezska do poloviny 18. století. Každé heslo je doplněno o odkazy na literaturu k danému šlchtickému rodu. Jak již napovídá název, první díl obsahuje šlchtické rody jejichž jména začínají od A až do M.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Genealogické a heraldické listy 3/2008.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky