Monitoring knih - Rok 2008
Název Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu světa
Autor Tomáš Knoz
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Vyšehrad | 978-80-7021-956-0
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | 145 mm (š) x 205 mm (v)
Počet stran 368
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

V edici "Velké postavy českých dějin" vychází monografie brněnského historika Tomáše Knoze, přibližuje postavu mocného velmože, kter7 byl jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin 1. poloviny 17. století, neformálním vládcem Moravy, diplomatem, kulturním a náboženským mecenášem. T. Knoz se věnuje Karlovu výjimečnému vzdělání, nabytému v předních střediscích humanistické učenosti, i jeho neobyčejně intenzivním cestám po Evropě, kariéře válečné i politické. Můžeme sledovat Karlovu účast při utváření zemského práva i jeho angažmá ve stavovském povstání, kdy mu připadla nevděčná role „mezi dvěma stranami“, s vazbami jak na odbojnou nekatolickou šlechtu, tak na císařský dvůr. Hlavním pramenem monografie je soubor korespondence Karla staršího, zahrnující stovky dopisů adresovaných často nejvýznamnějším myslitelům a teologům tehdejší Evropy. I díky tomu se čtenáři dostane jedinečné příležitosti poznat složitou a mnohostrannou osobnost moravského šlechtice – Dona Quijota ve spletitém labyrintu světa krizového období našich dějin.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Dějiny a současnost 02/2009.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky