Monitoring knih - Rok 2008
Název Velké dějiny zemí Koruny české VIII. - 1618–1683
Autor Jiří Mikulec & Jiří Kaše & Vít Vlnas & Iva Čornejová
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Paseka | 978-80-7185-947-5
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | 140 mm (š) x 205 mm (v)
Počet stran 800
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako 8. díl stejnejmenné edice vychází svazek v němž se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie s dominantním postavením katolického náboženství znamenalo zásadní přelom v dějinách českých zemí, který dodnes namnoze není vykládán bez politicko-ideologických resentimentů. Přehlíží se přitom, že se nový establishment musel vypořádat s následky hluboké populační, ekonomické a mravní, již zejména ve středoevropském měřítku vyvolala třicetiletá válka (1618–1648).
Publikace je ilustrována a vybavena poznámkovým aparátem, obsahuje přehled pramenů a jmenný rejstřík.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky