Monitoring knih - Rok 2008
Název Paginae Historiae č. 16
Autor Kolektiv
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Národní archív | 978-80-86712-65-9
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Brožovaná | A5
Počet stran 589
Poznámka .
Kategorie šlechtická heraldika, šlechtická genealogie, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Součástí sborníku Národního archívu Paginae historiae č. 16 vyšlo několik článků zajímavých pro badatale v oblasti pomocných věd historických:
- Dagmar Culková - Dekrety české kanceláře v době předbělohorské (strany 7 - 48),
- David Novotný - Královští rychtáři ve věnných městech v předbělohorském období na příkladu Crudimi, Vysokého Mýta a Poličky (strany 49 - 102),
- Marek Starý - Zňovští z Korkyně - tragické konce příslušníků jednoho rytířského rodu (strany 123 - 182),
- Ludmila Sochorová - Souboj hraběte Nostice - a tajemný Francois z roku 1787 (strany 183 - 204),
- Helena Sedláčková & Anton F. Malinovský - Vyobrazení erbů v archivním fondu Salbuchy (strany 437 - 488),
- Eva Gregorovičová - Arcivévoda Ludvík Salvátor v roce 160. výročí narození (1847-1915) (strany 531 - 542),
- Klára Woitschová - Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548-1783 (strany 545 - 558).

Z výše uvedených článků - studií lze za nejvýznamější příspěvek do oblasti pomocných věd historických, považovat stať H. Sedláčkové a A.F.Malinovského Vyobrazení erbů v archivním fondu Salbuchy. Tato studie se skládá nejen z textu v délce cca 50 stran, který je součástí sborníku, ale i z přílohy v elektronické podobě, která je k dispozici na přiloženém CD-ROMu.
Studie se zaměřuje na popis fondu, který patří k nejvýznamějším heraldickým pramenům v ČR. Studie začíná obecným úvodem do problematiky a popisem fondu včetně jeho historie, pokračuje obrazovou ukázkou některých znaků a končí popisem obsahu salbuchů č. 12a, 12b, 106, 171. CD-ROM příloha pak obsahuje totožný rejstřík, tentokráte jako "rozcestník" k prohlížení jednotlivých znaků. Grafická podoba znaků si zachováva autentičnost a je připravena v rozlišení, které postačuje ke kvalitnímu prohlížení.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Genealogické a heraldické listy 1/2009.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky