Monitoring knih - Rok 2008
Název Zrod střední a východní Evropy - Mezi Byzancí a Římem
Autor František Dvorník
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Prostor | 978-80-7260-195-0
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | 160 mm (š) x 230 mm (v)
Počet stran 528
Poznámka 2. vydání
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Kniha Zrod střední a východní Evropy představuje jednu z vrcholných prací Františka Dvorníka, českého medievalisty, byzantologa a mezinárodně proslulého badatele, který od začátku čtyřicátých let žil a publikoval v zahraničí, převážně ve Spojených státech. Tato práce vyšla poprvé v roce 1949 v Londýně pod názvem "The Making of Central and Eastern Europe" a autor se v ní zabývá kulturně politickým zrodem prostoru zvaného střední a východní Evropa v 10. a 11. století. Navazuje v ní na svou první velkou monografii Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siecle (Slované, Byzanc a Řím v 9. století, Paříž 1926). Právě v raném středověku, kdy se formoval český přemyslovský a polský piastovský stát, mohla podle Dvorníka ve střední Evropě vzniknout silná slovanská mocnost, která by se stala protiváhou Němci budované říše římské. Východiskem Dvorníkova pohledu však nejsou dějiny jednotlivých (později národních) států, ale základní kulturní konstanty – Řím, Byzanc, slovanský a germánský prvek –, jež ve vzájemném napětí sehrály ústřední roli při utváření daných státně politických celků. Dvorník shromáždil a utřídil neuvěřitelné množství historického materiálu, týkajícího se církevního a politického vývoje Němců, Poláků, Čechů, Maďarů, Rusů, Bulharů a dalších národů, který nám v knize předkládá ve velkolepé syntéze.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky