Monitoring knih - Rok 2008
Název Rituál smíření - Konflikt a jeho řešení ve středověku
Autor Martin Nodl & Martin Wihoda (edd.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská | 978-80-86488-48-6
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 352
Poznámka .
Kategorie panovnické rody, historie českých zemí, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako VIII. svazek edice "Země a kultura ve střední Evropě" vychází publikace, kterou vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Historický ústav AV ČR. Publikace je sborníkem příspěvků ze stejnojmenného setkání medievistů, které se konalo 31.5. až 1.6.2007 na FF MU v Brně. Sborník obsahuje dvě desítky příspěvků účastníků setkání.
Podrobné informace k obsahu sborníku najdete na internetových stránkách FF MU.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky