Monitoring knih - Rok 2008
Název Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě
Autor Jana Janišová (ed.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská | 978-80-86488-47-9
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 472
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako XIV. svazek edice "Prameny dějin moravských" vychází publikace J.Janišové, která se zabývá problematikou šlechtické cti na Moravě v 15. až 17. století na základě rozboru právněhistorického materiálu. Práce je rozdělena do dvou částí. První obsahuje zachycení kategorie cti v obecných normách moravského zemského práva. Druhá je tvořena edicí rokové knihy Moravského zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541 - 1556 pro Olomoucký kraj.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky