Monitoring knih - Rok 2008
Název Brno Vídni, Vídeň Brnu - Zemské metropole a centrum říše v 19. století
Autor Jiří Hanuš & Lukáš Fasora & Jiří Malíř (edd.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská | 978-80-86488-50-9
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 428
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako IX. svazek edice "Země a kultura ve střední Evropě" vychází sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého setkání s názvem "Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století", které se konalo 22.-23. listopadu 2007 za účasti historiků z pěti středoevropských zemí. Cílem setkání bylo srovnávacím způsobem analyzovat proměny vzájemného vztahu Vídně a hlavních měst korunních zemí Předlitavska - především pak moravské metropole. Analyzována byla oblast politiky, hospodářství, kultury, migrací a sociálních vazeb. Z hlediska aktuálního stavu zpracování dějin města Brna v 19. století stála před organizátory především nutnost prověřit starobylou tezi, která označovala moravskou metropoli za "předměstí Vídně". Sborník přináší komparativní pohled na roli Brna v rámci sítě měst podunajské říše a seznamuje českou veřejnost s výzkumy zahraničních badatelů od dějin brněnského divadelního života až po historii zdejšího průmyslového podnikání. Publikace poukazuje především na obrovský kulturní význam Vídně pro celou monarchii, který trval i v době, kdy se již velmi zřetelně objevovaly symptomy postupující desintegrace a hrozícího rozpadu habsburského soustátí.
Obsah sborníku najdete zde.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky