Monitoring knih - Rok 2008
Název Tvář stárnoucího středověku
Autor Jaroslav Mezník
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská | 978-80-86488-49-3
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 465
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

K nedožitým 80. narozeninám profesora Jaroslava Mezníka vychází Výbor článků a studií Jaroslava Mezníka v němž se autor dotýká sociálních dějin středověkých měst, dějin Moravy a lucemburského období vůbec, a v neposlední řadě soudobých dějin. Předkládaný výbor sice zahrnuje pouze výsek autorovy vědecké práce, nicméně přesto se pokusil nabídnout úvahy, jež se staly nedílnou součástí medievistických seminářů. Zvláštní pozornost byla věnována příspěvkům, jež vznikly za normalizace mimo akademickou půdu. Předkládaný výbor obsahuje články obecnějšího rázu, šířeji koncipované projekty (kupříkladu sledování proměn pozemkové držby a vlastnictví) jsou zastoupeny shrnujícím pojednání o markraběcím majetku a vlastnících nebo držitelích hradů a měst na Moravě.
Úvodní slovo napsal František Šmahel.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Dějiny a současnost 02/2009.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky