Monitoring knih - Rok 2008
Název Základy heraldiky
Autor Tomáš Krejcík & Richard Psík
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Ostravská univerzita | 978-80-7368-644-4
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát . | 210 mm
Počet stran 114
Poznámka .
Kategorie heraldika

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala studijní text, který je určen studentům historie pro získání základních poznatků z heraldiky. První část textu je proto věnována terminologii, pravidlům heraldiky a přehledu heroldských a obecných figur. V druhé části jsou charakterizovány hlavní typy pramenů heraldiky v českých zemích. Poslední - třetí část knihy shrnuje poznatky z oblasti panovnické, církevní, šlechtické a městské heraldiky.
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny odkazy na další literaturu, která slouží k rozšíření získaných poznatků. Text doplňuje řada vyobrazení jejichž autorem je Libor Kovář.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Genealogické a heraldické Informace 2008.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky